Veldhuis Consultancy - Teamontwikkeling
Veldhuid Consultancy - Team Ontwikkeling

TEAM ONTWIKKELING

Inzicht in groepsdynamica en team observatie levert informatie waar het team, de groep van individuen staat. Staat het team nog aan het begin in de vormfase of zijn er al meer kenmerken te vinden die wijzen op een eenheid? Je kijkt naar belemmerend en ondersteunend gedrag. Het resultaat is een echt functionerend team, gebruik makend van elkaars talenten met maximale output voor het team en het bedrijf.

Er is behoefte dat iemand met een frisse blik meekijkt naar de dynamiek in een team en in staat is het goed op de rails te zetten. Als business coach laat ik het team hun gedragspatronen zien en maak hen ervan bewust. Ik ondersteun het team om zich door de verschillende fases te ontwikkelen, om als een echt team te functioneren, gebruik makend van elkaars talenten.

Door kennis te maken met en het uitproberen van nieuw gedrag ervaart het team wat de effecten hiervan zijn. Zodoende neemt het team uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid om blijvend te verbeteren. Het team kan doorgroeien naar een volgende fase van ontwikkeling en dichter bij de team- en organisatie doelen komen.

Wanneer kies je voor team coaching?
Als de rollen en taken niet helder zijn
Bij nieuwe teams met uitdagende opdrachten
> Bij integratie trajecten/ reorganisaties
> In teams waar veel conflicten zijn

Aanpak
Een traject duurt globaal genomen vijf sessies. In de eerste sessie bepaal je met mij ontwikkelingsvragen en doelen, die we in de overige vier sessies verwezenlijken door middel van het laten ervaren, faciliteren, trainen en intervisie.

Een krachtige methodiek om het team te ondersteunen is Lumina Spark®. Het is een innovatief instrument dat de nieuwste technologische en psychologische inzichten combineert en praktisch toepast. Het vertrekpunt is geen persoonlijkheidsmeting, geen type indicator. Lumina Spark schept duidelijkheid in persoonlijk leiderschap, het nemen van verantwoording over eigen gedrag en het effect daarvan op teamleden. Het instrument leidt tot verbinding, diepgaande bewustwording en optimale samenwerking.

Resultaat
> Behaalde doelen, door het team zelf geformuleerd
> Opgeklaarde lucht, het onuitgesprokene is uitgesproken
> Concrete afspraken, waar iedereen zich aan houdt
> Scherpe focus, op individuele en gezamenlijke taken
> Positieve flow; het is (weer) prettig samenwerken