Veldhuis Consultancy - Op Maat
Veldhuid Consultancy - Op Maat

OP MAAT NAAR FEED FORWARD

Op maat verzorgde workshops voor organisaties en teams die met hun mensen een slag willen maken met diversiteit en betrokkenheid op de werkvloer door meer dan alleen inhoud met elkaar te willen delen. Middels het Lumina Spark® instrument kijken we naar talenten en eigenschappen van een ieder binnen een team.

Je kent dat wel dat je over hetzelfde onderwerp langs elkaar heen praat terwijl je dacht het over hetzelfde te hebben. We hebben allemaal ons eigen referentiekader en maken daarmee vaak onze eigen realiteit maar vergeten daarbij dat de ander zaken vanuit een ander perspectief bekijkt.