Veldhuis Consultancy - Leiderschap
Veldhuid Consultancy - Leiderschap

LEIDERSCHAP

Leiderschap betekent leiden: dat doe je niet alleen vanuit je hoofd maar vooral ook met je hart. Voor veel mensen is de verbinding tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie niet een automatisme. Goede leiders zijn verbinders. Maar om in verbinding te zijn met anderen, moet je eerst in verbinding zijn met jezelf. De kunst van het leiden van veranderingen is eerst de reis naar binnen te maken, en dan pas de reis naar buiten. The way out is the way in.

Veel leiders kennen zichzelf behoorlijk goed. Levens- en werkervaring, eerdere coaching trajecten en leiderschapsprogramma’s hebben je duidelijk gemaakt waar jouw patronen vandaan komen. Deze zelfkennis leidt niet automatisch tot een trendbreuk in patronen. Leer wat het van je vraagt om echt te vertrouwen, los te laten en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Hoe je verbinding kunt maken op een authentieke manier die inspirerend is voor anderen.

De mens heeft in de basis een behoefte aan presteren, expansie, structuur en externe oriëntatie. Dit staat bekend als mannelijke energie. De vrouwelijke energie is veelal minder duidelijk aanwezig: de intuïtieve wijsheid, gevoel voor verbinding en bezinning. De uitdagingen voor de leider in de toekomst is om naast aandacht voor de rationele aspecten ook open te staan voor het gevoelsinhoudelijke kant van de mens.
Van Human doing naar Human being.

Verruim je perspectief en creëer daarmee voor jezelf en je (werk-)omgeving meer mogelijkheden als leider klaar voor de toekomstige uitdagingen.

Voor wie?
> Leiders en bestuurders die een verdiepende stap in hun persoonlijke ontwikkeling willen maken
> Voor managers die meer inzicht willen hebben om stappen te maken in leiderschap
> Voor managers die meer balans willen tussen mannelijke en vrouwelijke krachten
> Voor leidinggevenden die ondersteuning zoeken en willen sparren voor/ tijdens een reorganisatie of weerstand tegen verandering ervaren. Centraal daarbij is de verbinding met zichzelf en de medewerkers.

Aanpak:
Bij een eerste intake zal op basis van je dilemma’s en uitdagingen bepaald worden welke ontwikkelingsvragen en doelen je hebt.
In de volgende 4-5 sessies gaan we aan de hand van inzichten uit de praktijk en theorie aan de slag.
Een Lumina Spark® profile kan desgewenst gemaakt worden.

Resultaat:
Door de ervaringsgerichte aanpak zal je de verkregen inzichten meer bewust en bekwaam kunnen inzetten in de praktijk en op deze manier een duurzame verandering bewerkstelligen.